Kişisel Bilgiler


Cinsiyet Seçiniz
Fotografınız  *

İletişim Bilgileri


Öğrenim Durumu (Mezun olduğunuz ve eğer varsa devam eden tüm öğrenim bilgilerinizi giriniz)  *


Lisans Öğrenim şekliniz nasıldı?  *İş Fikriniz


Ekip ÜyeleriEKLE

Teknik veya Akademik Destek Var Mı?EKLE

Projenizi AnlatınLütfen projenizi anlatan bir dakikayı geçmeyen bir video yükleyiniz.  *

TAAHHÜTNAME

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” (Yönetmelik) ve “TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Esasları” (Uygulama Esasları)” çerçevesinde, ”Bireysel Genç Girişim (BiGG)” olarak da anılan “1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” kapsamında değerlendirilmek üzere Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’ye ön başvuru yaptığım iş fikrime ilişkin olarak;
• Başvuru süreçlerinde kimlik bilgilerimi doğru beyan ettiğimi,
• Çağrı duyurusunda belirtilen ön başvuru koşullarını sağladığımı ve www.gaziantepbigg.com’ a girdiğim bilgileri doğru beyan ettiğimi,
• Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. tarafından iş fikrimin TÜBİTAK’a sunulmasının geciktirilmesinden kaynaklanan hak kayıplarından dolayı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’ye karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağımı,
• İlgili destek programına ilişkin www.tubitak.gov.tr adresinde yer alan mevzuat hakkında tam olarak bilgi sahibi olduğumu, söz konusu mevzuat hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip edeceğimi ve mevzuata uygun hareket edeceğimi,
• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dâhil tüm süreçlerinde, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. ile yapılan her türlü başvuru, iletişim ve yazışmalarda yer alan bilgi, belge ve dokümanların her türlü kayıp, ihlal, ifşa ve zararından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’ye 'nin sorumlu olmayacağını bildiğimi, bu nedenle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’ye karşı herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
• İş Fikrim ile ilgili bu başvurumun kamuya açık bir elektronik ortam olduğunu, bu nedenle her türlü ihlal ve girişime açık olduğunu bildiğimi, her türlü fikri ve sınai hak korumasının tarafımdan sağlanmasının gerektiğini bildiğimi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş..'nin elektronik ortam koruması dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere bu konuda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili hiç bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ettiğimi,
• Programın başvuru değerlendirme ve izleme dahil tüm süreçlerinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.'ye, www.gaziantepbigg.com’ adresinden elektronik ortamda başvuru yaptığım iş planı ve tüm bilgiler ile ilgili verilen tüm bilgi ve belgelerde ihtilaf olması halinde, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.'nin elektronik ortamdaki veri kayıtlarının esas alınacağını bildiğimi,
• Çağrı metninde belirtilen uygulayıcı kuruluş olarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’ye yaptığım ön başvurum sonucunda, iş fikrimin seçtiğim uygulayıcı kuruluş olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. ile paylaşmamın sonuçlarından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’yi sorumlu tutmayacağımı,
• İş fikri ve 1. İle 2. aşama süresince hazırlayacağım iş planı ile ilgili Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’nin görevlendirdiği kişilere verdiğim tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimi ve vereceğimi, iş planı/proje faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen/görevlendirilecek personele ilişkin verilen eğitim bilgilerinin gerçeğe uygun olduğunu ve gerektiğinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. tarafından gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi,
• İş fikrimin ve iş planımın değerlendirilmesinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. tarafından görevli izleyici ve panelistlerin etik ve her türlü ihlallerinden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.'yi sorumlu tutmayacağımı,
• Iş planı ve iş planının çıktılarıyla ilgili olarak basına yapılan açıklama ve kamuoyuna yönelik duyurularda iş planının Gaziantep BiGG tarafından desteklendiğini belirteceğimi, bu hususu belirtirken Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.’den yazılı izin almaksızın Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. ve Gaziantep BiGG’e ait herhangi bir görseli (logo, marka vb.) kullanmayacağımı,
• İşbu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamı hakkında ayrı ayrı ve bir bütün olarak bilgilendirildiğimi ve her bir madde ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumu,

Gayrikabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim kurallara uymadığımın ve/veyaGaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. tarafından, verdiğim bilgilerde gerçeğe aykırı olguların saptanması halinde, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. tarafından bu konuda alınacak tüm kararlara (bu programdan çıkarılmam dahil) uyacağımı ve uygulanacak yaptırımların tarafıma doğrudan uygulanma kabiliyeti bulunduğunu, bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itiraz imkânımın bulunmadığını gayri kabili rüc’u kabul ve taahhüt ederim.

Taahhütname içeriğini okudum anladım ve kabul ediyorum. *